Tag: Odisha

Vũ điệu Odissi kết nối văn hóa Ấn Độ và Việt Nam

Sinh viên TP.HCM giao lưu, tìm hiểu vũ điệu Odissi của Ấn Độ. Đây là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa, thắt chặt hữu nghị hai nước.