Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022

​Nước sông Nhuệ - Đáy có thể bị ô nhiễm nặng

20/10/2015 00:10 GMT+7

Đó là thông báo của Trung tâm Quan trắc Phân tích Tài nguyên Môi trường, Sở TN&MT Hà Nam sau khi tiến hành phân tích mẫu nước lấy tại cống Nhật Tựu.

Trung tâm Quan trắc Phân tích Tài nguyên Môi trường, Sở TN&MT Hà Nam cho biết, hiện nay nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ, nước có màu đen, mùi hôi.

Kết quả quan trắc cho thấy, nồng độ chất ô nhiễm như: Amoni là 8,12 mg/l-N, vượt 81,2 lần; ôxy hoà tan là 0,37 mg/l, nhỏ hơn 16,22 lần giới hạn cho phép loại A1 theo QCVN 08:2008/BTNMT (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt). Do đó, kết luận nước sông Nhuệ bị ô nhiễm. Trong khi theo thông báo của Trạm quản lý công trình Nhật Tựu thì cống Nhật Tựu tiếp tục mở trong thời gian tới dẫn đến nước sông Đáy có khả năng bị ô nhiễm.

hinh-4-1445314322.jpg

Để hạn chế thiệt hại cho nhân dân, Trung tâm Quan trắc Phân tích Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Nam đề nghị UBND các huyện, thành phố kịp thời thông báo cho các xã, phường, thị trấn ven sông Nhuệ, sông Đáy có biện pháp phòng ngừa, bảo vệ các loài thuỷ sản nuôi trên sông và sử dụng tiết kiệm nước sạch.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận