Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Nông dân vẫn chưa tiếp cận được khoa học công nghệ

22/09/2013 02:03 GMT+7

TT - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu như vậy tại Hội nghị toàn quốc đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện nghị quyết trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn ngày 21-9.

Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệpLiên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - doanh nghiệp và nông dânNâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Hội nghị được Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức với sự tham gia của hàng trăm đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, các doanh nghiệp tiêu biểu, hộ nông dân sản xuất giỏi và đại diện một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là “đầu tàu” trong nghiên cứu khoa học ứng dụng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, trưởng Ban chỉ đạo sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết trung ương 7 (khóa X), nêu rõ: với điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định đây là ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế đất nước nhiều năm tới. Việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sẽ tạo ra cán cân, lợi thế trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng thời gian qua, kinh tế nông nghiệp chưa thật sự hiệu quả như yêu cầu đề ra, tính cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp chưa cao, chuỗi liên kết các nhà trong sản xuất nông nghiệp chưa thật sự hiệu quả, đặc biệt là nông dân - chủ thể của tiến trình xây dựng nông thôn mới - đời sống chưa được cải thiện rõ rệt; nền kinh tế nông nghiệp chưa đạt ở tầm ngành sản xuất lớn. Vẫn còn tình trạng nông dân trả đất, chưa tiếp cận được khoa học và công nghệ, sản xuất manh mún...

Trong bối cảnh đó, khoa học và công nghệ có vai trò then chốt đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trách nhiệm của các nhà khoa học là tích cực nghiên cứu, tổng kết, khắc phục và cải thiện chất lượng của hoạt động sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn và nâng cao đời sống nông dân, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận