Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Nợ công không bao gồm nợ tự vay, tự trả của DNNN

23/11/2017 09:38 GMT+7

TTO - Đây là các khoản vay thuộc quyền tự chủ của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước không đủ khả năng trả nợ thì thực hiện thủ tục phá sản.

Nợ công không bao gồm nợ tự vay, tự trả của DNNN - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Ảnh: Quochoi.vn

Việc này là theo quy định của pháp luật, bảo đảm bình đẳng như các loại hình doanh nghiệp khác. Do đó, nợ tự vay, tự trả của DNNN không được đưa vào phạm vi nợ công của Luật Quản lý nợ công sửa đổi.

Luật này vừa được hơn 85% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua sáng nay 23-11.

Giải trình trước Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết theo luật, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công, Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công.

Luật Quản lý nợ công sửa đổi quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính: "chủ trì tổ chức thực hiện đàm phán, ký kết thỏa thuận vay thương mại, hiệp định khung, hiệp định cụ thể về vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài nhân danh Nhà nước và Chính phủ".

Đồng thời, Quốc hội giao Chính phủ phân công cụ thể nhiệm vụ, cơ chế phối hợp của các bộ, ngành liên quan trong quản lý nhà nước về nợ công.

Nói rõ về quy định này, ông Nguyễn Đức Hải cho biết việc quy định Bộ Tài chính chịu trách nhiệm nhà nước về nợ công là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Mặt khác, nội dung này còn đúng tinh thần, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên nguyên tắc một tổ chức có thể làm nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

L.THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận