Thứ 6, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Nhiều phương án tinh gọn tổ chức mặt trận và đoàn thể

06/04/2018 16:09 GMT+7

TTO - Đây là đề án được Ban Tổ chức trung ương tiến hành nghiên cứu hơn một năm qua. Trong đó có phương án hợp nhất 5 đoàn thể chính trị - xã hội thành các ban của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhiều phương án tinh gọn tổ chức mặt trận và đoàn thể - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ VN cho biết có 23 đơn vị cấp phòng của cơ quan MTTQ VN chấm dứt hoạt động từ ngày 1-4 - Ảnh: CTV

Ngày 6-4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp tổ chức Hội thảo đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ VN và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đây cũng là nội dung đề án được Ban Tổ chức Trung ương tiến hành nghiên cứu hơn một năm qua. Theo đó, đề án đề xuất các phương án khác nhau về đổi mới mô hình tổ chức MTTQ VN và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Mỗi phương án được trình bày đều có ưu điểm, nhược điểm khác nhau, nhưng chung lại là tinh giản tổ chức và bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. Phương án nào được lựa chọn thực hiện thì sẽ tổ chức thí điểm ở các cấp cơ sở trước khi triển khai rộng rãi, có lộ trình.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, các ý kiến góp ý, thảo luận tại hội thảo sẽ được ghi nhận, tiếp thu, phân tích cụ thể, hoàn thiện các phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, cơ quan của Uỷ ban Trung ương MTTQ VN đã tiến hành từng bước sắp xếp, tinh giản bộ máy. Theo đó, 23 đơn vị cấp phòng thuộc 9 đơn vị cấp ban sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 1-4, tới đây sẽ thí điểm tổ chức thí điểm lãnh đạo cấp vụ.

Sẽ thí điểm tinh giản lãnh đạo cấp vụ

Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, thực hiện Nghị quyết trung ương 6, cơ quan của Ủy ban trung ương MTTQ VN đã tiến hành từng bước sắp xếp, tinh giản bộ máy.

Theo đó, 23 đơn vị cấp phòng thuộc 9 đơn vị cấp ban chấm dứt hoạt động từ ngày 1-4, tới đây sẽ thí điểm tổ chức thí điểm lãnh đạo cấp vụ.


LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận