16/01/2023 17:31 GMT+7

Nhà sản xuất dầu cọ lớn thứ 2 thế giới cân nhắc cấm xuất khẩu dầu cọ sang EU

Malaysia cho biết họ có thể ngừng xuất khẩu dầu cọ sang Liên minh châu Âu (EU) sau khi khối này áp đặt các hạn chế nhập khẩu đối với dầu ăn để ngăn chặn nạn phá rừng.