Thứ 3, ngày 25 tháng 1 năm 2022

Người khuyết tật kinh doanh có được ưu đãi thuế?

25/05/2012 03:30 GMT+7

TT - Tôi bị cụt chân phải và liệt tay trái. Tôi kinh doanh nghề Internet có được miễn thuế không?

Một bạn đọc

Trả lời:

- Khi kinh doanh Internet, bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Các văn bản quy phạm pháp luật nói trên đều không có quy định miễn thuế thu nhập cho trường hợp cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân bị khuyết tật.

Tuy nhiên, nếu cơ sở kinh doanh của bạn có sử dụng người lao động khuyết tật, theo khoản 3 điều 4 nghị định 124/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi nghị định 122/2011/NĐ-CP, bạn sẽ được miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nếu có từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật và số người khuyết tật là từ 20 người trở lên.

Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận