Ngọc Sơn phải gọi bằng cụ

24/08/2017 12:18 GMT+7

TTO - Chuyện học giả bằng thật, không học trở thành giáo sư tiến sĩ ở xứ ta bao nhiêu người? Ông thử tính đi.

- Bức xúc quá ông à!

- Gì nữa? Lại bức xúc, mỗi ngày tôi thấy ông đều có một bức xúc, đặt biệt danh cho ông là Mít tờ Bức Xúc nghe!

- Đó, cái chuyện danh đó. Nghe chuyện ca sĩ Ngọc Sơn tự xưng giáo sư âm nhạc và được trao bằng khen, ông không bức xúc à?

- Không.

- Ơ, người thì tự xưng là giáo sư, người thì nói khai sao công nhận vậy. Kỳ cục vậy mà ông không bức xúc à?

- Không bức xúc, chỉ thấy kỳ một cục. Vì ai cũng biết đằng sau danh xưng đó là cái gì mà! Tôi bức xúc cái danh khác kìa.

- Cái gì?

- Là người ta dùng tiền nhà nước, tức là tiền của ông và của tui, để mua cái danh kìa. Mới nhất là một ông hiệu trưởng ở Quảng Nam dùng gần 20 triệu đồng tiền ngân sách để mua danh hiệu nhà lãnh đạo xuất sắc.

- Ờ, thiệt là bức xúc quá đi!

- Không phải một hai người. Ông thử tính đi, chuyện học giả bằng thật, không học trở thành giáo sư tiến sĩ ở xứ ta bao nhiêu người? Ông thử tính đi, cộng hết số tiền để có bằng giáo sư tiến sĩ đó thành bao nhiêu tiền?

- Ờ, chắc cả núi. Ngọc Sơn phải gọi các giáo sư đó bằng cụ. Thiệt là bức xúc quá đi!

BúT BI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận