Thứ 5, ngày 7 tháng 7 năm 2022

Nghiên cứu nâng cao chất lượng tiền kim loại

13/07/2011 06:54 GMT+7

TT - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII.

Theo đó, về chất lượng tiền kim loại, thống đốc cho biết những hạn chế của tiền kim loại trong lưu thông đã được Ngân hàng Nhà nước báo cáo và nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Viện Hóa học, Viện Khoa học - công nghệ Việt Nam và các cơ quan liên quan tiến hành đánh giá, nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng của đồng tiền kim loại.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận các giải pháp về lưu thông tiền kim loại.

Theo đó, chưa phát hành thêm tiền kim loại, tổ chức tốt việc cất giữ, bảo quản tiền kim loại trong kho, đồng thời duy trì tiền kim loại trong lưu thông ở những địa phương có điều kiện.

Liên quan đến biện pháp phòng chống tiền giả, Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các biện pháp công nghệ nhằm nâng cao khả năng chống làm giả đồng tiền của Việt Nam.

Triển khai thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả, biện pháp ngăn chặn tiền giả lưu hành” trong hệ thống ngân hàng, kho bạc nhà nước.

V.V.T.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận