Tag: Nghị định 60

Bộ Tài chính thông tin về chính sách thuế đối với cơ quan báo chí

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi bổ sung quy định tại nghị định số 60 nên rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các cơ quan báo chí về cơ chế tiền lương theo cơ chế doanh nghiệp.

​Ngành in bị “siết”

TT - Hàng loạt ý kiến từ các doanh nghiệp in, kể cả giới quan sát và cơ quan quản lý nhà nước, bày tỏ bức xúc lẫn lo ngại trước nội dung nghị định 60 do Chính phủ ban hành.