Thứ 3, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Ngân hàng Nhà nước thắt hầu bao

04/12/2013 07:59 GMT+7

TTO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Chỉ thị về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống NHNN.

Theo đó thống đốc yêu cầu quản lý chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản. Ngoài ra các dự án thuộc nguồn vốn vay, tài trợ, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà lưu trú, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động cũng được quản lý chặt chẽ.

Thống đốc yêu cầu thủ trưởng đơn vị NHNN phối hợp với cấp ủy và các tổ chức đoàn thể tăng cường và đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách của Nhà nước và NHNN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến từng cán bộ, công chức để tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động và phải đưa chỉ tiêu này vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng của từng cá nhân, từng phòng ban tại đơn vị.

Các đơn vị cũng phải xây dựng chương trình, biện pháp cụ thể, hiệu quả để quản lý chặt chẽ việc chi tiêu trong đơn vị như xây dựng định mức tiêu hao điện nước, xăng dầu; thực hiện khoán chi điện, điện thoại, văn phòng phẩm…

A.H.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận