Thứ 5, ngày 27 tháng 1 năm 2022

Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm của VND với USD

03/01/2016 23:36 GMT+7

TTO - Tối 3-1 Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo cho biết đã ban hành Quyết định về việc công bố tỉ giá trung tâm của VND với USD, tỉ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ khác.

Theo đó tỉ giá trung tâm của VND với USD do NHNN công bố hàng ngày là cơ sở để các ngân hàng xác định tỉ giá mua, tỉ giá bán của VND với USD.

Tỉ giá trung tâm được xác định trên cơ sở tham chiếu diễn biến tỉ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỉ giá trên thị trường quốc tế của một số đồng tiền của các nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn với VN, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ.

Theo NHNN, cách thức điều hành tỉ giá mới cho phép tỉ giá biến động linh hoạt hàng ngày theo diễn biến cung cầu ngoại tệ trong nước, biến động trên thị trường thế giới, nhưng vẫn đảm bảo vai trò quản lý của NHNN theo định hướng điều hành chính sách tiền tệ.

Việc công bố tỉ giá trung tâm là bước đi tiếp theo trong các biện pháp đồng bộ được NHNN thực hiện nhằm thực hiện mục tiêu xuyên suốt là nâng cao vị thế của VND, ổn định tỉ giá và thị trường ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với việc công bố tỉ giá trung tâm NHNN khẳng định sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.

A.H.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận