12/09/2012 11:57 GMT+7

Mức thuế phải hợp lý

TS Lê Đăng Doanh - nguyên viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương. Tuổi Trẻ ngày 12-9
TS Lê Đăng Doanh - nguyên viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương. Tuổi Trẻ ngày 12-9

"Kinh nghiệm nhiều quốc gia cho thấy nếu mức thuế hợp lý, thể hiện tinh thần khoan sức dân thì người dân sẽ nghiêm túc chấp hành. Ngược lại, họ sẽ tìm mọi cách để lách thuế".

Mức thuế phải hợp lý

"Kinh nghiệm nhiều quốc gia cho thấy nếu mức thuế hợp lý, thể hiện tinh thần khoan sức dân thì người dân sẽ nghiêm túc chấp hành. Ngược lại, họ sẽ tìm mọi cách để lách thuế".

TS Lê Đăng Doanh - nguyên viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương. Tuổi Trẻ ngày 12-9

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận