Tag: mua điện từ Lào

Hàng chục nghìn MW điện từ Lào muốn bán cho Việt Nam, giá gần 7 cent/kWh

Việc nhập khẩu điện từ Lào gặp khó khăn về đường dây đấu nối, cơ chế chính sách nhưng vẫn có khoảng 15.000MW điện từ các chủ đầu tư muốn bán cho Việt Nam.

EVN dự kiến mua gần 1,5 tỉ kWh điện từ Lào

TTO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến mua 1,491 tỉ kWh điện từ Lào theo thỏa thuận tại Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào vừa ký kết.

Việt Nam tăng mua điện của Lào, từ 1.200 MW lên 5.000 MW vào 2030

TTO - Ngoài việc đầu tư 413 dự án, Việt Nam sẽ tăng mua 1.200 MW điện của Lào thay vì kế hoạch đặt ra là 1.000 MW và tăng lên 5.000 MW vào năm 2030.