Thứ 3, ngày 18 tháng 5 năm 2021

  • Món ngon Việt bay xa: Thế mà sắp Tết

    Món ngon Việt bay xa: Thế mà sắp Tết

    TTO - Tết ta có nghĩa là người người vẫn đi làm. Nhưng hồi mới đi xa, ba mươi mồng một tôi nhất định bắt chồng lấy phép ở nhà. Chả có việc gì, chỉ là giúp vợ làm cỗ cúng tất niên, rồi chờ đến tối, đôi ba đồng hương nhà gần tới cùng ăn.