Tag: Microsoft Powerpoint

Powerpoint chia sẻ lên mạng xã hội như Slideshare

TTO - Social Share là một tiện ích mở rộng cho Powerpoint được Microsoft phát hành miễn phí, cho phép chia sẻ các slide trình diễn lên Facebook hay Twitter.