Tag: Mạc Cao

9 nơi dân địa phương không vui khi du khách kéo đến ầm ĩ

TTO - Tác động xấu đến môi trường sinh thái, thiếu ý thức bảo vệ lịch sử, làm mất đi phong tục truyền thống địa phương là những lý do tại một số điểm du lịch nổi tiếng, người dân địa phương không vui vẻ gì lắm nếu khách kéo đến ngày càng đông.

Bảo tồn di sản văn hóa bằng công nghệ 3D

TTO - Nhóm chuyên gia thuộc Đại học Hong Kong sử dụng công nghệ 3D dựng lại một phần khu hang động Phật giáo Mạc Cao, Đôn Hoàng, Trung Quốc. Cách thức này góp phần vào công cuộc bảo vệ di sản thế giới trước tình trạng xuống cấp.