Thứ 6, ngày 30 tháng 9 năm 2022

Lương không đủ sống mới phải làm thêm

24/05/2012 07:16 GMT+7

TTO - Đó là ý kiến của Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng trong cuộc trao đổi ngắn với Tuổi Trẻ bên lề phiên thảo luận Quốc hội ngày 23-5 về dự án Bộ luật lao động (sửa đổi).

7AdkbGJP.jpgPhóng to
Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng

* Ông bình luận gì về quy định tiền lương tối thiểu trong dự luật?

- Lương tối thiểu theo quy định của dự luật này được hiểu là lương trả cho người lao động bình thường, làm việc trong điều kiện bình thường và bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người lao động. Đặc biệt, dự luật quy định khá cụ thể việc thành lập hội đồng tiền lương quốc gia. Căn cứ vào tình hình vật giá, hội đồng tiền lương quốc gia sẽ đề nghị Chính phủ điều chỉnh tiền lương tối thiểu.

Tôi nghĩ rằng với cơ chế như vậy thì hội đồng tiền lương quốc gia hoạt động sẽ có hiệu quả, góp phần kiến nghị Chính phủ đưa ra mức lương tối thiểu phù hợp hơn. Hiện mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định ở khu vực doanh nghiệp chưa đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động, chỉ mới đáp ứng khoảng 60%.

* Pháp luật hiện hành cũng quy định lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động, nhưng thực tế chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu sống tối thiểu như ông nói. Vậy luật mới cần quy định gì để đảm bảo mức lương tối thiểu không thấp dưới mức sống tối thiểu?

- Hiện đang tồn tại các cách hiểu khác nhau về mức sống tối thiểu. Cho nên việc ai là người xác định mức sống tối thiểu sẽ rất quan trọng. Theo nội dung dự luật này, hội đồng tiền lương quốc gia có đại diện của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, đại diện tổ chức công đoàn và đại diện của người sử dụng lao động sẽ cùng bàn bạc để đưa ra mức lương tối thiểu khuyến nghị lên Chính phủ. Để cơ chế hoạt động của hội đồng tiền lương quốc gia phù hợp, khách quan thì sẽ dựa vào các nhà khoa học, các tổ chức độc lập, các viện nghiên cứu để đưa ra mức lương tối thiểu phù hợp hơn so với hiện tại.

* Tổ chức công đoàn sẽ đóng vai trò như thế nào trong hội đồng tiền lương quốc gia?

- Chúng tôi nghĩ vai trò của công đoàn rất quan trọng, Công đoàn sẽ tiến hành các khảo sát rất cụ thể để đưa ra quan điểm của mình, dựa trên các căn cứ vững chắc để xác định mức lương tối thiểu đúng. Chúng tôi chỉ lo ngại rằng ý kiến của mình chưa nhận được sự đồng tình của các bên khác. Hi vọng trong hội đồng tiền lương quốc gia thì ý kiến của tổ chức công đoàn sẽ được tôn trọng hơn. Tất nhiên, chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ đến cùng quan điểm của mình.

* Ông vẫn bảo lưu quan điểm không nên tăng thời giờ làm thêm?

- Không thể tăng được. Dự luật đưa ra phương án tăng thời giờ làm thêm tối đa quy định cho một số ngành từ 300 giờ/năm lên 360 giờ/năm. Quan điểm của tổ chức công đoàn chúng tôi là phải giảm thời giờ làm thêm xuống. Hiện cán bộ, công chức làm việc mỗi tuần có 40 giờ trong khi người lao động làm việc 48 giờ. Đề nghị của tổ chức công đoàn là đã đến lúc đất nước chúng ta cần có quy định bình đẳng trong thời giờ làm việc, cụ thể mọi người lao động nên làm việc 40 giờ/tuần như nhau.

* Nhưng có ý kiến nói rằng tăng thời giờ làm thêm cũng là nguyện vọng của một bộ phận người lao động vì giúp họ có thêm thu nhập?

- Không. Đó là sự ngụy biện. Đó là đề xuất của những người sử dụng lao động, họ không muốn tuyển thêm lao động, không muốn đóng bảo hiểm xã hội nhiều. Thực tế không có người lao động nào muốn làm thêm giờ, thêm ca mà vì hiện nay lương tối thiểu quá thấp, lãnh lương không đủ sống nên người ta mới phải làm thêm giờ.

LÊ KIÊN thực hiện
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận