Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022

Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải

21/03/2018 16:40 GMT+7

TTO - "Anh là người luôn tận tụy, liêm chính, chí công vô tư..." - lưu lại trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải là những lời xúc động của đồng chí, người quen hay những người được cùng làm việc với ông lúc sinh thời.

Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 1.
Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 2.
Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 3.
Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 4.
Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 5.
Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 6.
Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 7.
Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 8.
Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 9.
Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 10.
Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 11.
Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 12.
Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 13.
Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 14.
Lời tiễn biệt xúc động trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 15.
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong mắt chuyên gia, trí thức Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong mắt chuyên gia, trí thức

TTO - Qua chia sẻ của những người được tiếp xúc, làm việc với ông lúc sinh thời, hình ảnh nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được khắc hoạ đáng kính mà gần gũi.

TUỔI TRẺ ONLINE
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận