Tag: Lôi kéo khách hàng

Đằng sau chiêu khuyến mãi, giảm giá dữ dội

TT - Đằng sau những con số giảm giá đó còn là “ý đồ khác” của nhà bán lẻ, nhà sản xuất mà người tiêu dùng không dễ nhận biết. “Bắt giò” khuyến mãi cuối năm ra sao?