Chủ nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021

LHQ thông qua nghị quyết về quyền trẻ em

03/12/2003 17:06 GMT+7

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐLHQ) đã thông qua 4 nghị quyết về bảo vệ quyền trẻ em, chống phân biệt chủng tộc và bảo vệ quyền con người trong cuộc chiến chống khủng bố với 159 phiếu thuận và một phiếu chống là Mỹ.

Các nước thành viên LHQ cũng được yêu cầu thực hiện các cam kết loạt trừ có hiệu quả lao động trẻ em và trừng phạt nghiêm khắc tội phạm khai thác và lạm dụng tình dục trẻ em.

Được thông qua với 157 phiếu thuận và Ấn Độ không tham gia bỏ phiếu, nghị quyết về bảo vệ quyền con người và các quyền tự do căn bản trong cuộc chiến chống khủng bố khẳng định các nước phải đảm bảo rằng các biện pháp chống khủng bố phù hợp với các nghĩa vụ của họ theo luật quốc tế đặc biệt là các luật về quyền con người, tị nạn và nhân đạo cũng như các nghị quyết của LHQ về quyền con người. Cao ủy LHQ về quyền con người được yêu cầu báo cáo về việc tuân thủ các nghĩa vụ về quyền con người của cácnước trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tại Ủy ban 3 (Xã hội, Nhân đạo và Văn hoá), ĐHĐLHQ cũng thông qua với 155 phiếu thuận và 2 phiếu chống là Mỹ và Ixraen nghị quyết sửa đổi về hội nghị quốc tế chống phân biệt chủng tộc,bài ngoại và bất khoan dung.

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận