Lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi

20/08/2015 10:21 GMT+7

TT - Cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên sẽ là các đối tượng được tổ chức Đoàn tại TP.HCM lấy ý kiến góp ý về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi.

Theo đó, việc lấy ý kiến này vừa để lắng nghe những đóng góp, tâm huyết nhưng cũng để tạo sự đồng thuận trong nhận thức và trách nhiệm của lực lượng trẻ thành phố đối với việc sửa đổi Bộ luật hình sự và thi hành bộ luật này. 

Sẽ lấy ý kiến về toàn văn dự thảo, các vấn đề trọng tâm theo hướng dẫn lấy ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội.

Trong đó, tập trung góp ý về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội và những vấn đề đoàn viên, hội viên, thanh niên quan tâm, cụ thể như: vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân, về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, về việc bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới…

Thành đoàn TP.HCM cho biết việc lấy ý kiến sẽ đa dạng hình thức (tại nơi mình sinh hoạt, qua tọa đàm, hội nghị hoặc đóng góp trên diễn đàn điện tử của các cơ quan liên quan). Việc lấy ý kiến được tổ chức công khai, dân chủ và tập hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến góp ý của lực lượng trẻ thành phố.

Q.LINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận