Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021

Làm luật trình Quốc hội để phát triển các đặc khu kinh tế

07/04/2017 18:52 GMT+7

TTO - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình về việc xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang).

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh trên khẩn trương xây dựng Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt áp dụng chung cho ba đơn vị hành chính đặc biệt: Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc để sớm trình Quốc hội.

Trong đó, luật có tính đến đặc thù của từng đơn vị. Các nội dung cơ chế, chính sách ưu đãi về kinh tế - xã hội phải được quy định trong luật và đảm bảo tính vượt trội, đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế.

UBND các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang trong thời gian chuẩn bị xây dựng Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trình Quốc hội, chủ động xây dựng quy hoạch, đề án, định hướng phát triển, định hướng đầu tư.

Theo đó, tập trung phát triển những ngành nghề, lĩnh vực chủ đạo phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới, tiềm năng, lợi thế so sánh và điều kiện thực tế của từng địa phương. Đồng thời chuẩn bị tốt công tác cán bộ để khi luật ban hành là triển khai thực hiện được ngay.

Phó thủ tướng cũng giao các bộ Quốc phòng, Công an phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan chủ động xây dựng các đề án nhằm đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

 

N.AN - Đ.HIẾU - L.C
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận