Tag: kỹ thuật cao, chuyên sâu

Chợ Rẫy - bệnh viện công đầu tiên dùng kỹ thuật cao chữa thành công ung thư hạch

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh viện công lập - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã thực hiện đồng thời hai kỹ thuật cao, chuyên sâu điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư hạch tái phát, kháng trị nhiều phác đồ.