Tag: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của chủ tịch Mặt trận tổ quốc TP Cần Thơ

TTO - Bà Phan Thị Hồng Nhung, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP Cần Thơ, đang bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm, trong số đó có nội dung về quản lý quỹ vận động cá nhân, tổ chức đóng góp.