Thứ 6, ngày 18 tháng 6 năm 2021

Kiểm soát, diệt trừ ốc bưu vàng, cây mai dương...

20/12/2012 02:11 GMT+7

TT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở VN đến năm 2020, với mục tiêu kiểm soát, quản lý hiệu quả việc nhập khẩu, nuôi trồng và phát triển các loài ngoại lai ở VN nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực đến môi trường và đa dạng sinh học.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên - môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2013-2018 phải thực hiện việc điều tra, đánh giá hiện trạng và mức độ xâm hại của các loài ngoại lai xâm hại; thống kê, xây dựng và công bố danh mục loài ngoại lai xâm hại; hướng dẫn về nhận dạng và phân loại, biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và diệt trừ loài ngoại lai xâm hại.

Thủ tướng cũng giao các bộ ngành và địa phương từ năm 2013-2020 kiểm soát và diệt trừ một số loài ngoại lai đang xâm hại nghiêm trọng ở VN gồm ốc bươu vàng, cây mai dương, cây trinh nữ móc trên phạm vi toàn quốc; đồng thời đào tạo, tập huấn cho cán bộ kiểm dịch tại 47 trạm/chốt kiểm dịch, cán bộ hải quan tại 18 cửa khẩu quốc tế giáp biên với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia về nhận dạng và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại khi nhập khẩu vào VN.

X.LONG - L.C.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận