Thứ 3, ngày 1 tháng 12 năm 2020

Không được dùng vàng giữ hộ để cầm cố, thế chấp

20/08/2013 06:40 GMT+7

TT - Khi cung ứng dịch vụ bảo quản vàng miếng, các ngân hàng (NH) phải ký kết với khách hàng hợp đồng bảo quản vàng miếng, trong đó ghi rõ loại vàng miếng, số xêri, đặc điểm miếng vàng gửi bảo quản...

Đó là nội dung dự thảo thông tư hướng dẫn của NH Nhà nước về giữ hộ vàng vừa được công bố chiều 19-8.

Theo quy định tại dự thảo, có hai hình thức giữ hộ vàng, đó là trả lại chính số vàng miếng khách hàng đã gửi hoặc trả lại vàng miếng cùng loại, cùng nhãn hiệu, cùng chất lượng, khối lượng. NH Nhà nước cũng quy định các NH chỉ được trả lại khách hàng miếng vàng cùng loại với miếng vàng nhận giữ hộ khi có sự đồng ý của khách hàng. Ngoại trừ trường hợp này, các NH không được sử dụng vàng miếng nhận bảo quản của khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả chuyển đổi thành tiền, bán, cho vay, chuyển đổi, cầm cố, thế chấp...

A.H.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận