Chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021

Không buộc dân phải nộp bản sao y có chứng thực

25/06/2014 08:46 GMT+7

TT - Cá nhân, tổ chức có thể nộp bản sao (không có chứng thực) và xuất trình bản chính của giấy tờ, chứng từ (để đối chiếu) khi thực hiện các thủ tục hành chính thay cho bản sao có chứng thực của các loại giấy tờ, chứng từ đó.

Đó là nội dung của chỉ thị về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản có chứng thực khi thực hiện các thủ tục hành chính vừa được Thủ tướng ban hành. Các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh phải rà soát và sửa đổi các thủ tục yêu cầu phải nộp bản sao y có chứng thực. UBND cấp tỉnh phải kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời việc lạm dụng bản sao y có chứng thực trái quy định trên tại các cơ quan hành chính.

Một nghị định của Chính phủ năm 2007 đã quy định về nội dung trên nhưng trong thực tế nhiều thủ tục của các cơ quan thẩm quyền vẫn buộc người dân phải nộp bản sao có chứng thực, hoặc do cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ hành chính sợ trách nhiệm, ngại đối chiếu với bản chính nên yêu cầu người dân phải nộp bản sao có chứng thực.

Từ năm 2007 đến nay, UBND cấp xã và cấp huyện đã chứng thực hàng trăm triệu bản sao y mỗi năm, gây phiền hà, tốn kém, lãng phí cho dân và gây quá tải ở UBND các cấp này.

D.N.HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận