Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020

Kê khai tài sản phải công khai tại nơi làm việc

20/02/2013 00:46 GMT+7

TT - Hằng năm, bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức phải công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.

Đó là quy định mới tại dự thảo nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập (thay thế các nghị định trước đây của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập) vừa được Thanh tra Chính phủ gửi đến các cơ quan chức năng để lấy ý kiến.

Dự thảo nghị định nêu rõ về hình thức công khai bản kê khai, người có thẩm quyền có thể lựa chọn một trong hai hình thức: công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trường hợp công bố tại cuộc họp, phải có trên 50% số người làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và phải có đại diện lãnh đạo tổ chức Đảng, đoàn thể tham dự. Trường hợp niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị thì thời gian niêm yết tối thiểu là 30 ngày liên tục, vị trí niêm yết phải được đảm bảo an toàn, đủ điều kiện để mọi người đọc bản kê khai.

MINH QUANG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận