Thứ 7, ngày 19 tháng 6 năm 2021

Hôm nay, Đại hội XII biểu quyết các trường hợp xin rút

25/01/2016 08:05 GMT+7

TT - "Tất cả ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không được Trung ương giới thiệu đều đã rút hết. Vì ý thức Đảng của các đồng chí ấy rất cao và các đồng chí bày tỏ ý nguyện từ lâu rồi"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với báo chí bên lề đại hội ngày 24-1-2016 - Ảnh: CTV
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với báo chí bên lề đại hội ngày 24-1-2016 - Ảnh: CTV

Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh thông tin như vậy với báo giới chiều 24-1. 

Theo thông cáo của đại hội, trong ngày làm việc ngày 24-1, các đại biểu tiếp tục thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; nghiên cứu danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết); ghi phiếu ứng cử, đề cử; tiểu ban nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử.

Đoàn thư ký đại hội cũng đã gửi xin ý kiến về dự kiến những vấn đề đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XII.

Đến cuối giờ chiều 24-1, 68 trưởng đoàn đã báo cáo Đoàn chủ tịch về danh sách nhân sự xin rút.

“Tất cả ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không được Trung ương giới thiệu đều đã rút hết. Vì ý thức Đảng của các đồng chí ấy rất cao và các đồng chí bày tỏ ý nguyện từ lâu rồi (từng xin rút tại Hội nghị Trung ương). Việc đồng ý cho rút hay không cho rút sẽ do đại hội quyết định” - Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh thông tin với báo giới.

Danh sách đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội XII của Đảng vào chiều nay 25-1. Sau đó đại hội bầu ban kiểm phiếu để sáng 26-1 tiến hành bỏ phiếu.

Để chuẩn bị cho việc “chốt” danh sách bầu cử, Đoàn chủ tịch thực hiện bốn bước theo quy trình công tác nhân sự tại đại hội.

Bước một: nghe 68 trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử được các đại biểu ghi vào phiếu tại mỗi đoàn (nằm ngoài danh sách “cứng” 221 người do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu).

Bước hai: thông báo tổng hợp danh sách bổ sung này đến 68 đoàn. Đại biểu ghi phiếu xin rút (nếu có).

Bước ba: họp để xem xét các trường hợp xin rút. Theo quy chế bầu cử tại đại hội, Đoàn chủ tịch lấy phiếu xin ý kiến đại hội đồng ý hoặc không đồng ý để các ứng cử viên xin rút.

Bước bốn: báo cáo đại hội về việc bầu cử, danh sách ứng cử viên và các trường hợp xin rút.

Như Tuổi Trẻ đã đưa, số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu phải nhiều hơn số lượng cần bầu với số dư tối đa không quá 30% (trong đó Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã chuẩn bị số dư 10,5%).

Cụ thể danh sách “cứng” có 221 người gồm 199 ở “bảng” ủy viên Trung ương chính thức và 22 ở “bảng” ủy viên dự khuyết. Để đảm bảo số dư không quá 30%, danh sách bầu cử chỉ có thể bổ sung 39 người (thêm 35 vào “bảng” chính thức và thêm 4 vào “bảng” dự khuyết).

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết tổng hợp phiếu đề cử từ 68 đoàn đại biểu dự đại hội cho thấy có 92 ứng cử viên được giới thiệu thêm vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trong đó có 62 người được đề cử ủy viên Trung ương chính thức, 30 người được đề cử ủy viên Trung ương dự khuyết. Không có trường hợp nào ứng cử.

Như vậy số lượng đề cử đã vượt quá số dư 30%. Sau khi đại hội tiến hành thủ tục xin rút và đồng ý hoặc không đồng ý cho rút, nếu số dư vẫn vượt quá 30%, Đoàn chủ tịch sẽ lấy phiếu xin ý kiến đại hội để lấy người có số phiếu cao từ trên xuống (không cần phải quá bán) cho đến khi danh sách có đủ số dư tối đa theo quy định.

Đ.TRANG - V.SỰ - V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận