05/11/2014 07:24 GMT+7

​Hội thảo về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

TTXVN
TTXVN

TT - Hội thảo lý luận lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc sáng 4-11 tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Đinh Thế Huynh - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương - dẫn đầu. 

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Lưu Kỳ Bảo - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Ban Bí thư, trưởng Ban Tuyên truyền trung ương - dẫn đầu.

Phát biểu đề dẫn với chủ đề “Đảng lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ông Đinh Thế Huynh nêu rõ cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nhà nước pháp quyền, trình bày các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền XHCN và quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; nêu các quan điểm và định hướng lớn trong Cương lĩnh năm 2011 và Hiến pháp năm 2013 đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam...

Ông Lưu Kỳ Bảo đã giới thiệu về những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương IV của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua, nhấn mạnh các quan điểm và giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 4 và 5-11.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận