Tag: Hội nghị Trung ương 6

Cơ chế nào bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm?

Năm 2021, Bộ Chính trị ban hành kết luận 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Yêu cầu giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ, thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

TTO - Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 6 yêu cầu giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, đồng thời nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Giới thiệu nhân sự để Quốc hội phê chuẩn bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

TTO - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn bộ trưởng Bộ Y tế, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ở kỳ họp thứ 4.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 6: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

TTO - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ điểm mới tại Hội nghị lần thứ 6 là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định để 3 ủy viên Trung ương Đảng sau khi bị kỷ luật thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

7 ủy viên bị loại, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng kể từ đầu nhiệm kỳ

TTO - Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị khai trừ Đảng, cách chức, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó 1 người đã bị tuyên án sơ thẩm, 3 người bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng

TTO - Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Thành Phong - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương - thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

TTO - Sáng 3-10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Chưa kiểm soát tốt quyền lực trong công tác cán bộ'

TTO - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ việc một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, còn thiếu gương mẫu, ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Không bổ nhiệm chức danh 'hàm' với công chức, viên chức

TTO - Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu không bổ nhiệm chức danh 'hàm' đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Giảm hơn 200.000 biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách

TTO- Đó là mục tiêu được đặt ra tại Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 vừa được ban hành.