Thứ 2, ngày 5 tháng 12 năm 2022

Giảm hơn 200.000 biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách

31/01/2018 08:35 GMT+7

TTO- Đó là mục tiêu được đặt ra tại Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 vừa được ban hành.

Giảm hơn 200.000 biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách - Ảnh 1.

Theo Chương trình hành động của Chính phủ, đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, rà soát, sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng. Trong ảnh: Giờ học thực hành máy tiện tại trường Trung cấp nghề kỹ thuật Nam Định.

Theo đó, Chính phủ đặt ra mục tiêu rất cụ thể: phấn đấu đến năm 2021, giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.792) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 205.369) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. 

Ngoài ra, sẽ có 10% (bằng 5.792) đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015.

Tại nghị quyết này, Chính phủ đặt mục tiêu cao để giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đến năm 2025 tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.213) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 184.832) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính phủ cũng khẳng định sẽ sắp xếp lại các cơ quan báo chí thuộc và trực thuộc theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị khóa XI thông qua và kế hoạch của Chính phủ.

Hầu hết các nhà xuất bản sẽ được chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập có thu. Trường hợp thật sự cần thiết, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì cho phép chuyển sang công ty TNHH nhà nước một thành viên 100% vốn nhà nước.

Hoàn thiện quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương.

Các đơn vị sự nghiệp công lập có tính chất cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của bộ, ngành sẽ được chuyển về chính quyền địa phương quản lý.

Các bộ chỉ thực hiện chủ quản đối với các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ và những đơn vị trọng điểm, chuyên sâu, hoàn thành trong đầu năm 2019.

Chuyển các bệnh viện thuộc các bộ, ngành về địa phương quản lý (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, rà soát, sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng, giải thể các trường hoạt động không hiệu quả. Chính phủ yêu cầu sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh theo hướng về cơ bản chỉ còn một đầu mối đào tạo nghề công lập.

Theo nghị quyết, các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện đề án tinh giản biên chế, đẩy mạnh thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đợn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Đồng thời, rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non, phổ thông và các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập (thực hiện từ năm 2018, hoàn thành trong năm 2020).

NGỌC HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận