31/08/2022 10:47 GMT+7

Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện có ít nhất 9 thành viên

Theo Chinhphu.vn
Theo Chinhphu.vn

TTO - Đó là nội dung tại dự thảo thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định và phân loại phim do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch soạn thảo.

Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện có ít nhất 9 thành viên - Ảnh 1.

Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện có ít nhất 9 thành viên

Dự thảo thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định và phân loại phim của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND cấp tỉnh, cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình.

Hội đồng thẩm định, phân loại phim do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; UBND cấp tỉnh thành lập

Dự thảo đề xuất quy định về tổ chức của Hội đồng thẩm định, phân loại phim do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; UBND cấp tỉnh thành lập.

Cụ thể, hội đồng có chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên. Trong đó, chủ tịch hội đồng là chuyên gia điện ảnh hoặc đại diện lãnh đạo cơ quan cấp giấy phép phân loại phim.

Phó chủ tịch hội đồng là đại diện lãnh đạo cơ quan cấp giấy phép phân loại phim hoặc chuyên gia điện ảnh.

Các ủy viên hội đồng là lãnh đạo phòng quản lý tham mưu của cơ quan cấp giấy phép phân loại phim; các chuyên gia điện ảnh, nhà quản lý thuộc các lĩnh vực liên quan.

Thường trực hội đồng bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký hội đồng.

Trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơ quan cấp giấy phép phân loại phim sau khi thống nhất với chủ tịch hội đồng có thể mời thêm một số chuyên gia các lĩnh vực liên quan khác tham gia thẩm định để tham khảo ý kiến.

Về số lượng thành viên của hội đồng, dự thảo đề xuất số lượng thành viên Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện là số lẻ, có ít nhất 9 thành viên; Hội đồng thẩm định và phân loại phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim truyện ngắn có số lượng thành viên là số lẻ, ít nhất 7 thành viên.

Nhiệm kỳ hoạt động của hội đồng là 2 năm. Ủy viên hội đồng có thể bị miễn nhiệm và thay thế khi vi phạm nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng.

Cơ quan cấp giấy phép phân loại phim có trách nhiệm thành lập tổ thư ký giúp việc và đảm bảo tổ chức, hoạt động của các hội đồng.

Hội đồng thẩm định, phân loại phim do cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình thành lập

Hội đồng thẩm định, phân loại phim của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình do người đứng đầu cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình quyết định thành lập.

Số lượng thành viên hội đồng do người đứng đầu cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình quyết định.

Căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình, các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình chủ động thành lập và ban hành quy chế làm việc, nhiệm kỳ hoạt động đối với Hội đồng thẩm định, phân loại phim của đơn vị trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc chung của thông tư này.

Chấm điểm phim Việt Nam theo thang điểm 10

Cũng theo dự thảo, ủy viên hội đồng chấm điểm đối với các phim Việt Nam theo thang điểm 10 theo tiêu chí:

- Phim có chất lượng xếp loại trung bình (cho các điểm từ 5,0 đến 6,5) bao gồm tiêu chuẩn: có nội dung tư tưởng tốt; nghệ thuật thể hiện trung bình, tính hấp dẫn chưa cao, hình ảnh, âm thanh chưa phát huy được hiệu quả.

- Phim có chất lượng xếp loại khá (cho các điểm 7,0 đến 8,5) bao gồm tiêu chuẩn: có nội dung tư tưởng tốt, có ý nghĩa nhân văn, có tính phổ cập; nghệ thuật thể hiện hấp dẫn, có tìm tòi về ngôn ngữ điện ảnh, hình ảnh, âm thanh trung thực sinh động.

- Phim có chất lượng xếp loại xuất sắc (cho các điểm từ 9,0 đến 10) bao gồm tiêu chuẩn: có nội dung tư tưởng tốt, có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, sáng tạo, có tính phổ cập cao; nghệ thuật thể hiện hấp dẫn, có nhiều tìm tòi độc đáo về ngôn ngữ điện ảnh, hình ảnh đẹp, có nhiều sáng tạo, độc đáo, âm thanh đạt hiệu quả cao.

Thêm mức phân loại phim, phim K dành cho khán giả nhí Thêm mức phân loại phim, phim K dành cho khán giả nhí

TTO - Hơn 10 năm trước, phụ huynh có thể dẫn con đi xem nhầm phim dành cho người lớn. Còn hiện nay, với rất nhiều thông tin trên mạng và hệ thống phân loại độ tuổi hợp lý hơn, phụ huynh càng phải có trách nhiệm tìm hiểu và đồng hành cùng con.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận