Tag: hoạt động vận tải

Đại biểu đề xuất điểm thắng cảnh là trạm dừng nghỉ, Thường vụ Quốc hội nói không hợp lý

Điểm thắng cảnh không thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ nên quy định thành trạm dừng nghỉ là không hợp lý.

Cục Đường bộ khuyến cáo gì sau khi kiểm tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM?

Qua kiểm tra công tác quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô của Sở Giao thông vận tải TP.HCM, Cục Đường bộ đã đề nghị sở thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô trên địa bàn.

Kiểm tra công tác quản lý hoạt động vận tải tại TP.HCM

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định kiểm tra công tác quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô của Sở Giao thông vận tải TP.HCM.