Thứ 7, ngày 28 tháng 5 năm 2022

​Hỗ trợ pháp lý về môi trường miễn phí qua thư điện tử

11/09/2015 00:10 GMT+7

Với sự hỗ trợ của Tổng cục Môi trường và một số tổ chức quốc tế, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đang thí điểm thực hiện việc phổ biến, hỗ trợ pháp lý về bảo vệ môi trường qua thư điện tử.

Theo đó, mạng lưới phổ biến, hỗ trợ pháp lý về pháp luật bảo vệ môi trường qua thư điện tử được tổ chức hoàn toàn miễn phí.

Các chuyên gia sẽ phổ biến nhanh chóng, kịp thời tới trực tiếp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường mới ban hành.

hinh-5-1441956078.jpg

Đồng thời hỗ trợ giải đáp pháp luật, hỗ trợ pháp lý về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; lấy ý kiến trực tiếp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Để được tham gia, đề nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân gửi đăng ký về hộp thư điện tử: plbvmt@gmail.com

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận