Hỗ trợ chuyển đổi nghề được tính tối đa bằng 5 lần giá đất

24/05/2014 05:15 GMT+7

TT - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Theo đó, nghị định này quy định trường hợp bị thu hồi hết đất ở hoặc một phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Về mức bồi thường thiệt hại nhà, công trình xây dựng khác khi Nhà nước thu hồi đất được quy định bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỉ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn tương đương.

Ngoài ra, đối với các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi bị thu hồi đất thì ngoài tiền bồi thường còn được hỗ trợ tiền đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo mức không quá 5 lần giá đất nông nghiệp, mức hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định. Nghị định này cũng quy định các mức hỗ trợ ổn định đời sống đối với các trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp theo mức 30kg gạo/tháng/khẩu.

X.LONG - LC.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận