Tag: HỘ CHIẾU VĂN HÓA VIỆT NAM

Hộ chiếu văn hóa Việt Nam: Văn hóa - sức mạnh nội sinh của đất nước

TTO - Hội thảo văn hóa năm 2022 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với một số đơn vị tổ chức ngày 17-12 tại Bắc Ninh.

Hộ chiếu văn hóa Việt Nam: Lo ngại khủng hoảng văn hóa ở nông thôn

TTO - Nông thôn - nơi gìn giữ, bảo lưu văn hóa truyền thống, cội nguồn của sức mạnh dân tộc - sẽ là tấm hộ chiếu văn hóa có giá trị mạnh mẽ cho Việt Nam tiến bước vững chắc vào tương lai.

Hộ chiếu văn hóa Việt Nam: Đừng để giàu nhưng không sang

TTO - Câu chuyện văn hóa nông thôn - một cấu thành của hộ chiếu văn hóa Việt Nam - được chú trọng bàn luận ở hội thảo mang chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Hộ chiếu văn hóa Việt Nam: Kết nối bảo tàng và giảng đường

TTO - Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) như một chiếc áo gấm đang nằm yên ở Linh Trung, Thủ Đức.

Hộ chiếu văn hóa Việt Nam: Du lịch di sản cần cách tiếp cận thú vị

TTO - Sau nhiều năm hoạt động trong ngành du lịch, Võ Hoàng Phúc (Phúc Võ) - người sáng lập nhóm Saigon Morning Ride - nhận ra người Việt hay người Việt trẻ vẫn rất quan tâm văn hóa truyền thống, vấn đề là phải tiếp cận sao cho thú vị.

Hộ chiếu văn hóa Việt Nam: Trân quý di sản giữa lòng đô thị

TTO - Có nhiều công trình kiến trúc quan trọng của TP.HCM còn tồn tại cho đến ngày nay, nhưng một số không nhỏ khác chỉ còn là ký ức.

Hộ chiếu văn hóa Việt Nam: Những người trẻ 'sửa sai' với truyền thống

TTO - 'Hộ chiếu văn hóa' để đất nước bước vào một tương lai xán lạn mà vẫn giàu bản sắc, hẳn không thể thiếu tình yêu đặc biệt của những người trẻ với văn hóa truyền thống, cùng nỗ lực 'sửa sai' để làm sống dậy những xưa cũ tinh tế của cha ông.

Giữ thành trì gia đình, 'nuôi' hạnh phúc

TTO - Giữa cuộc sống hối hả và chịu tác động bởi nhiều yếu tố, gia đình vẫn được xem là thành trì kiên cố để kết nối các thành viên với nhau, giữ nếp nhà, cũng là gìn giữ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia.

Xây dựng các hệ giá trị văn hóa: Việc gấp lắm rồi!

TTO - Dẫn ra những ví dụ như y tế kinh doanh trên tính mạng con người, giáo dục buôn bán giáo dục con người, các chuyên gia cho rằng việc xây dựng các hệ giá trị nếu không làm nhanh thì rất nguy cấp.

Văn hóa từ 'chiếc nôi' gia đình: Mãi là điểm tựa yêu thương

TTO - Nếu hộ chiếu văn hóa Việt Nam hợp thành từ nhiều thành tố, trong đó có hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, thì không thể không nhắc đến hệ giá trị gia đình, nơi được xem là thành trì vững chắc cho mỗi cá nhân hoàn thiện và phát triển.