Hepza thu hút hơn 480 triệu USD

05/10/2013 08:47 GMT+7

TT - Cụ thể theo Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM (HEPZA), trong chín tháng đầu năm 2013 tổng vốn thu hút đầu tư, kể cả cấp mới và tăng vốn đạt hơn 480 triệu USD, tăng hơn 48% so với cùng kỳ 2012.

Tuy nhiên, con số này chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp FDI với tổng vốn thu hút đạt hơn 340 triệu USD, tăng 114,27% so với cùng kỳ.

Trong khi đó vốn thu hút mới của các doanh nghiệp trong nước chỉ đạt 138 triệu USD, giảm 15,69% so với cùng kỳ 2012. Trong chín tháng có 20 dự án khó khăn phải tạm ngưng hoạt động, ngưng hoạt động. Có 21 dự án thanh lý, giải thể trước thời hạn, trong đó có 16 dự án trong nước.

Đ.DÂN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận