Tag: Hành lang kinh tế Đông Tây Đông Nam Á

Nhiều tuyến đường nối các nước Đông Nam Á, Việt Nam tham gia thế nào?

Theo báo Bangkok Post, Hành lang kinh tế Đông - Tây liên kết bốn quốc gia Đông Nam Á, từ Myanmar ở phía tây, qua Thái Lan, Lào rồi tới Việt Nam ở phía đông.