Hạn chế đi công tác nước ngoài

02/11/2012 02:00 GMT+7

TT - Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, hạn chế tối đa đi công tác nước ngoài, dành thời gian tập trung chỉ đạo, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng nêu rõ chỉ đi nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại thật sự cần thiết và phải bảo đảm hiệu quả thiết thực.

Thủ tướng cũng yêu cầu quản lý chặt chương trình đi công tác nước ngoài của bộ, ngành, địa phương theo phương châm tiết kiệm, hiệu quả và không ảnh hưởng thời gian thực hiện các nhiệm vụ trong nước.

Chỉ đạo trên nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đi nước ngoài trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề trong nước cần tập trung chỉ đạo giải quyết, gắn với yêu cầu triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận