Thứ 4, ngày 30 tháng 9 năm 2020

Hai tuyến metro TP.HCM: hướng dẫn thủ tục điều chỉnh mức đầu tư

03/02/2019 16:36 GMT+7

TTO - Văn phòng Chính phủ gửi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sau cuộc họp về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) ngày 24 -1.

Hai tuyến metro TP.HCM: hướng dẫn thủ tục điều chỉnh mức đầu tư - Ảnh 1.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đạt được 62% khối lượng công việc - ẢNH: QUANG ĐỊNH

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư tuyến metro số 1 và metro số 2 theo qui định. Hai tuyến metro TP.HCM: hướng dẫn thủ tục điều chỉnh mức đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn UBND TP.HCM tổ chức thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, dự án xây dựng tuyến metro số 1 được duyệt năm 2007 có tổng mức đầu tư 17.381 tỉ đồng, nay đang được các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lên 47.325,2 tỉ đồng.

Dự án này hiện đang đạt mức 62% khối lượng công việc, dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành.

Còn dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt năm 2010 là 26.116 tỉ đồng, nay đang được các cấp có thẩm quyền phê duyệt lên 47.891,26 tỉ đồng.

Tại thời điểm UBND TP phê duyệt, cả hai dự án đều thuộc tiêu chí dự án nhóm A. Quá trình triển khai thực hiện dự án có thay đổi tăng tổng mức đầu tư thuộc tiêu chí dự án thuộc quan trọng quốc gia.

Điều 33 nghị định 131/2015/NĐ - CP về hướng dẫn dự án quan trong Quốc gia có nêu về xử lý chuyển tiếp đối với dự án đang trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề thuộc tiêu chí về dự án quan trọng quốc gia.

Cụ thể, khoản 3 điều 33, đối với dự án đang trong quá trình thực hiện có sự thay đổi, mà các nội dung thay đổi thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia theo quy định tại của Luật Đầu tư công năm 2014, và Luật Đầu tư năm 2014, được thực hiện như sau: người quyết định đầu tư hoặc cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng cho ý kiến về việc điều chỉnh và chỉ đạo báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về tình hình triển khai thực hiện dự án, trong đó có vấn đề phát sinh tiêu chí thuộc dự án quan trọng quốc gia.

Trình tự thủ tục xem xét điều chỉnh được điều chỉnh theo qui định hiện hành đối với dự án hoặc nhóm dự án trước khi điều chỉnh.

Trước đó, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cũng báo UBND TP.HCM trong năm 2019 nhu cầu vốn cho dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là 9.502 tỉ đồng. Hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đang chờ các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và các bước triển khai thủ tục điều chỉnh sẽ còn mất nhiều thời gian

Để đảm bảo việc thanh toán cho các nhà thầu theo hợp đồng, Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương tiếp tục được tạm ứng vốn từ ngân sách thành phố để thanh toán cho các nhà thầu.

Tùy theo tiến độ thực tế, Ban này sẽ tiếp tục báo cáo về việc ứng vốn cho ngân sách TP thanh toán cho nhà thầu.

Dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý về điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án metro số 1, Ban sẽ tham mưu UBND TP đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn trả vốn tạm ứng.

Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cần 9.502 tỉ đồng để kịp tiến độ 2019 Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cần 9.502 tỉ đồng để kịp tiến độ 2019

TTO - Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, trong năm 2019 nhu cầu vốn cho dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là 9.502 tỉ đồng.

ĐỨC PHÚ
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận