Chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021

Hai bệnh viện ở TP.HCM sai phạm tài chính hàng trăm tỉ

27/07/2016 12:35 GMT+7

TTO - Ngày 26-7, Sở Y tế TP.HCM công bố kết luận thanh tra hoạt động tài chính trong mua sắm thuốc và tổ chức, hoạt động dược tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Kết quả thanh tra cho thấy ở bệnh viện để xảy ra thất thoát thuốc của bệnh viện (khoảng 1 tỉ đồng - PV).

Kết luận cho rằng: trong việc theo dõi, thanh toán nợ tiền thuốc, bệnh viện chưa hạch toán chi tiết, mở sổ theo dõi và định kỳ chưa đối chiếu giữa các bộ phận nên giữa báo cáo tài chính và tổng số nợ chi tiết có chênh lệch chưa xác định nguyên nhân, đối tượng (đến ngày 31-8-2014, tổng số nợ thuốc, vật tư... thấp hơn báo cáo tài chính gần 20,8 tỉ đồng và đến ngày 31-12-2015, thấp hơn báo cáo tài chính hơn 12,9 tỉ đồng).

Bệnh viện còn nợ không nguồn quyết toán gần 103 tỉ đồng tiền thuốc của các công ty do các năm 2012-2013 bệnh viện đã mượn tiền thuốc, vật tư để chi thu nhập cho cán bộ, viên chức.

Đến 31-12-2015, nợ tiền thuốc, vật tư các công ty là 127,5 tỉ đồng, trong đó 28% là nợ quá hạn và nợ thuốc không có nguồn quyết toán khoảng 45,6 tỉ đồng.

Kết luận thanh tra còn chỉ rõ các tồn tại, sai phạm trong tổ chức và hoạt động của khoa dược Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã gián tiếp gây ra việc thất thoát thuốc được ghi nhận là trách nhiệm của giám đốc bệnh viện qua các thời kỳ là ông Nguyễn Thi Hùng (trước ngày 3-9-2014), ông Võ Đức Chiến (từ ngày 3-9-2014), bà Trương Thị Mỹ Linh - trưởng khoa dược, các dược sĩ có liên quan.

Ngoài ra còn có trách nhiệm của trưởng phòng tài chính kế toán qua các thời kỳ.

* Kết luận thanh tra Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM cũng được công bố cùng ngày. Theo đó, một số sai sót trong công tác tài chính, kế toán của bệnh viện là chi trả tiền công cho nhân viên, người lao động chưa đúng quy định; chi tiền công cho bộ phận trực tiếp và bộ phận gián tiếp nhà thuốc không đúng quy chế chi tiêu nội bộ hơn 1,2 tỉ đồng; chưa kê khai doanh thu và chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu gần 97 triệu đồng.

Đặc biệt, trong việc liên doanh liên kết máy CT-scanner đặt tại bệnh viện, phân chia tỉ lệ lợi nhuận sau thuế tỉ lệ bệnh viện 30%, đối tác 70% là không đảm bảo lợi ích cho bệnh viện.

Từ kết quả thanh tra này, Sở Y tế chỉ đạo giám đốc bệnh viện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan, khắc phục các thiếu sót.

Bệnh viện phải thực hiện chi trả tiền công cho nhân viên từ hoạt động dịch vụ qua tài khoản cá nhân, chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và chi trả phụ cấp độc hại hiện vật theo quy định.

Đồng thời thu hồi hơn 1,2 tỉ đồng đã chi cho bộ phận gián tiếp và trực tiếp của nhà thuốc không đúng quy chế chi tiêu nội bộ và bổ sung số tiền này vào nguồn kinh phí cho bệnh viện...

L.TH.H.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận