Tag: Hahalolo

'Vua nhạc sến' Ngọc Sơn tiết lộ lí do vẫn còn 'chăn đơn gối chiếc'

Vừa nhận lời làm giáo khảo chính thức Người đẹp du lịch Asean+, danh ca Ngọc Sơn đã khẳng định sẽ chấm rất nghiêm túc và tiết lộ 4 tiêu chí khó chọn ứng viên sắc đẹp.

Hiện thực hóa giấc mơ mạng xã hội đầu tiên của người Việt

Trước ảnh hưởng ngày càng lớn của các mạng xã hội hiện tại, Việt Nam đang tìm thế đối trọng, hướng đến xây dựng một mạng xã hội thay thế, một mạng xã hội “made in Vietnam” do chính người Việt phát triển, đã xuất hiện.