11/05/2011 22:30 GMT+7

Hà Nội xử lý tận gốc nhà siêu mỏng, siêu méo

TTXVN
TTXVN

Ông Nguyễn Thụ Đát, Trưởng phòng Xây dựng - phát triển đô thị thuộc UBND thành phố Hà Nội cho biết thành phố vừa có Quyết định số 15 quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố.

GWmaRWpV.jpgPhóng to
Nhà siêu mỏng Hà Nội

Theo đó, thành phố sẽ thu hồi 50 m hai bên đường để xây dựng 2 tuyến phố theo quy hoạch khi thực hiện dự án xây dựng đường giao thông mới; đồng thời xử lý các trường hợp đất có diện tích dưới 15m2 và có kích thước mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng dưới 3m (đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng - trường hợp siêu mỏng siêu méo).

Quy định này đã cụ thể hóa 3 phương án xử lý trường hợp siêu mỏng, siêu méo. Đối với các trường hợp phát sinh trước khi Quyết định số 39 ngày 28-2-2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thì UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm rà soát, thống kê, sau đó phân loại, lập và phê duyệt phương án xử lý.

Trường hợp không thực hiện được việc hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà theo quy định thì nếu đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện thì tổ chức thu hồi đất để thực hiện quy hoạch đó; nếu trước đây chưa có quy hoạch xây dựng thì UBND các quận, huyện, thị xã lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch và phương án xử lý được duyệt.

Đối với các trường hợp tồn tại từ 15-3-2005 (khi Quyết định số 39 có hiệu lực) đến nay thì UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng (nếu chưa có); đồng thời rà soát, thống kê, phân loại, lập và phê duyệt phương án xử lý.

Cụ thể, đối với trường hợp hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà theo phương án xử lý được duyệt trong trường hợp chủ sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các chủ sử dụng đất có nhu cầu thỏa thuận và thực hiện thỏa thuận về việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà theo quy định.

Trường hợp đất chưa đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận, nhưng chủ sử dụng đất đã sử dụng ổn định, được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận không có tranh chấp, có nhu cầu hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà, UBND phường, xã, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt, thông báo, hướng dẫn các chủ sử dụng đất thỏa thuận và thực hiện thỏa thuận hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà; làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất theo quy định, sau khi các chủ sử dụng đất hoàn thành việc hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà.

Thời gian thực hiện các công việc trên trong vòng 30 ngày, kể từ ngày UBND các quận, huyện, thị xã ra thông báo. Sau thời gian trên, nếu các chủ sử dụng đất không thực hiện được việc hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà thì UBND các quận, huyện, thị xã sẽ tổ chức việc thu hồi đất để thực hiện theo quy hoạch.

Cũng theo quy định này, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét việc cho phép chủ sử dụng đất SMSM có nhu cầu được tổ chức khai thác, sử dụng thửa đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt để làm dịch vụ công cộng và đưa vào phương án xử lý.

Trong trường hợp chủ sử dụng đất không thực hiện đúng mục đích, đúng quy hoạch theo phương án xử lý đã được phê duyệt thì UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thu hồi đất để thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Trong trường hợp Nhà nước áp dụng biện pháp thu hồi đất để xử lý trường hợp siêu mỏng, siêu méo thì trình tự, thủ tục thu hồi đất được thực hiện theo Quyết định số 2; việc lập bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo Quyết định số 108 của UBND thành phố Hà Nội.

Về việc thu hồi 50 m hai bên đường khi thực hiện dự án xây dựng đường giao thông mới, theo Quyết định trên, khi lập quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư các dự án tổng hợp, thống kê, xác định rõ ranh giới, diện tích các trường hợp thửa đất tiếp giáp và nằm ngoài chỉ giới mở đường nhưng không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng để làm căn cứ lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Diện tích những thửa đất này được đưa vào ranh giới thu hồi đất trình cấp có thẩm quyền thu hồi cùng với thu hồi đất thực hiện dự án giao thông theo 2 phương án: Thu hồi 50 m hai bên đường để xây dựng 2 tuyến phố theo quy hoạch; có quy hoạch chỉnh trang và thực hiện như việc xử lý đối với các trường hợp tồn tại từ ngày 15-3-2005 đến nay.

Các quy định trên được thực hiện bắt đầu từ ngày 6/5/2011.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận