​Hà Nội tìm giải pháp xử lý rác thải triệt để

27/01/2015 00:10 GMT+7

Hiện nay, chất thải rắn và rác thải đã và đang trở thành vấn đề nổi cộm ở nhiều địa phương, lượng rác thải lớn là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ngày càng cao hơn.

Những năm qua, công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đã được các cấp các ngành trên địa bàn TP. Hà Nội quan tâm, tìm giải pháp khắc phục và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo Sở TN&MT Hà Nội, công tác quản lý rác thải nông thôn là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp do phạm vi quản lý rộng, khoảng 3.000km2 trên địa bàn 17 huyện và gần 4 triệu dân sinh sống đan xen cùng với các khu đô thị nhỏ, các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Mặc dù công tác xử lý rác thải trên địa bàn thành phố đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp nhưng do điều kiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực nông thôn vẫn chưa được đồng bộ và chất lượng vệ sinh môi trường còn có khoảng cách lớn so với khu vực nội thành.

Thời gian qua, Sở TN&MT Hà Nội đã khảo sát, đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công tác vệ sinh môi trường; cơ chế quản lý, quy trình, định mức công tác vệ sinh nông thôn tại các huyện trên toàn thành phố.

Từ đó, sở đã chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường nông thôn theo hướng giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc trước mắt như chôn lấp rác phân tán tạm thời; xây dựng những điểm tập kết rác tạm thời để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

KBbSiNgS.jpg

Sở cũng tập trung các giải pháp mang tính lâu dài như quy hoạch các cơ sở xử lý rác bằng công nghệ tiên tiến, phân bố theo vùng (huyện), liên vùng (quận, huyện) để kêu gọi đầu tư giải quyết rác thải nông thôn một cách triệt để.

Ngoài ra, Sở TN&MT Hà Nội đã phối hợp với các cấp, các ngành ở địa phương triển khai mô hình thí điểm thu gom, phân loại rác thải tại nguồn và hướng dẫn các hộ dân sử dụng rác thải hữu cơ làm phân bón cho cây trồng.

Mô hình này hơn một năm qua đã góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của người dân xã Tiền Yên huyện Hoài Đức trong việc xử lý rác thải.

Theo số liệu thống kê năm 2014, tổng khối lượng rác thải phát sinh trên địa bàn 17 huyện là gần 2.000 tấn/ngày.

Tỷ lệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt khu vực ngoại thành đạt khoảng 90% (vượt chỉ tiêu được giao theo kế hoạch đầu năm 2014 là 87%).

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận