01/06/2023 12:14 GMT+7

Hà Nội thi tuyển một số chức danh lãnh đạo nhằm chọn người có đức, có tài

Hà Nội sẽ tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã.

Trụ sở UBND TP Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trụ sở UBND TP Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định về việc ban hành kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.

Hà Nội yêu cầu việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ; chọn được người giỏi nhất trong số những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã dự thi để bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn. 

"Chỉ thực hiện việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đối với trường hợp bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ cấp trưởng, phó cấp phòng" - quyết định nêu rõ.

Về tiêu chí, chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu người tham gia dự tuyển phải bảo đảm về năng lực, trình độ chuyên môn và các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn.

Khi tổ chức thi tuyển phải có từ 2 người trở lên tham gia dự tuyển vào 1 chức danh tuyển chọn. 

Trường hợp chỉ có 1 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc không có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì tập thể lãnh đạo và cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm để cử thêm người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển hoặc quyết định không thực hiện việc bổ nhiệm đối với chức danh này cho đến khi có thêm người đăng ký tham gia dự tuyển.

"Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã quyết định danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển bảo đảm ít nhất có 2 người dự tuyển vào 1 chức danh tuyển chọn, nhưng đến ngày tổ chức thi chỉ có 1 người dự thi thì hội đồng thi tuyển vẫn tổ chức thi theo kế hoạch" - quyết định nêu.

Về chức danh thi tuyển, gồm các chức danh do thủ trưởng sở, ban, ngành bổ nhiệm (bao gồm cả các chức danh diện Ban Cán sự Đảng UBND TP quản lý ủy quyền thủ trưởng sở, ban, ngành thực hiện công tác cán bộ): cấp trưởng, cấp phó phòng hoặc tương đương; cấp trưởng, cấp phó chi cục hoặc tương đương; cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành.

Các chức danh do chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm gồm: cấp trưởng, cấp phó phòng hoặc tương đương; cấp trưởng, cấp phó đội; cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện.

Các chức danh do thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP bổ nhiệm gồm: cấp trưởng, cấp phó phòng hoặc tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP; cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.

UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu thông qua việc thi tuyển sẽ phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của TP.

Đồng thời nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó cấp phòng thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.

Việc thi tuyển sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1-6-2023 đến 31-12-2024.

TP.HCM tạm thời chưa thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lýTP.HCM tạm thời chưa thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý

TTO - Tạm thời chưa triển khai Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Thành phố, chờ hướng dẫn của Bộ Chính trị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên