Thứ 5, ngày 29 tháng 7 năm 2021

Hà Nội giám sát đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức

26/06/2013 22:39 GMT+7

TTO - Cán bộ, công chức, viên chức của Hà Nội sẽ bị giám sát, kiểm tra và thanh tra công vụ về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp.

Đó là một trong những nội dung vừa được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo giao Sở Nội vụ, Thanh tra Thành phố Hà Nội vào cuộc thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đánh giá của UBND Thành phố Hà Nội, việc trực tiếp thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, UBND các quận, huyện, thị xã cho thấy một số cơ quan, đơn vị còn buông lỏng công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Một số cơ quan, đơn vị chưa tuân thủ đúng pháp luật về công tác tuyển dụng, nâng ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển, cho thôi việc… làm ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ.

Để chấn chỉnh những hạn chế này, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Thành phố xử lý nghiêm những vi phạm về thời gian làm việc, đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính. Theo đó, các đơn vị thực hiện rà soát, điều chỉnh, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường của từng người. Thực hiện việc phân công công việc cụ thể, rõ ràng và theo dõi tiến độ, chất lượng, kết quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của bán cộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trong thực hiện, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu đưa vào áp dụng các phần mềm dùng chung trong công tác quản lý nhằm giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức và người lao động.

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận