Thứ 4, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Hà Nội có cơ chế khuyến khích cán bộ tự nghỉ việc

30/11/2017 12:29 GMT+7

TTO - UBND TP Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng, Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét cơ chế đặc thù khuyến khích cán bộ nghỉ tự nguyện tinh giản biên chế do Hà Nội xây dựng để đẩy mạnh tinh giản biên chế.

Hà Nội có cơ chế khuyến khích cán bộ tự nghỉ việc - Ảnh 1.

Sau sáp nhập 5 siêu ban của Hà Nội có hơn 1.000 cán bộ. Trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn sau sáp nhập, ban này phải xin TP Hà Nội hỗ trợ 1,4 tỉ đồng và cho tạm ứng ngân sách 6,2 tỉ đồng để hoạt động - Ảnh: VIỆT DŨNG

Chi tiết về cơ chế đặc thù khuyến khích cán bộ nghỉ tự nguyện tinh giản biên chế chưa được công bố, tuy nhiên UBND TP Hà Nội báo cáo HĐND TP đã hoàn thành việc xây dựng cơ chế đặc thù khuyến khích đối tượng nghỉ tự nguyện tinh giản biên chế báo cáo Thủ tướng và Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét.

Theo báo cáo về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy năm 2017, UBND TP Hà Nội cho rằng đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay. 

Trong năm 2017, theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, toàn thành phố đã tinh giản được 1.267 biên chế, gồm 282 biên chế công chức, 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần.

Tuy nhiên, để đẩy mạnh tinh giản biên chế làm cơ sở cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, UBND TP đã hoàn thành cơ chế đặc thù khuyến khích đối tượng nghỉ tự nguyện tinh giản biên chế. 

Đề án về cơ chế đặc thù khuyến khích cán bộ nghỉ tự nguyện tinh giản biên chế nêu trên đã được báo cáo Thủ tướng và Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét.

Về kế hoạch sử dung biên chế năm 2018, UBND TP Hà Nội trình HĐND TP phương án giảm tiếp 8.563 chỉ tiêu biên chế các loại so với năm 2017.

Minh bạch để chống tiêu cực trong tuyển dụng cán bộ

UBND TP Hà Nội cũng nêu giải pháp sử dụng hiệu quả quỹ biên chế được giao, trong đó cam kết đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vào tuyển dụng, đảm bảo tối đa nguyên tắc cạnh tranh khách quan, công bằng, minh bạch, thực tài, chống tiêu cực trong thi cử, nâng cao chất lượng đầu vào của công chức, viên chức.

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận