29/03/2017 13:15 GMT+7

Hà Nội: cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính giai đoạn 2011 - 2016, Hà Nội đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính của thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đó là một nội dung nằm trong báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính giai đoạn 2011 - 2016 của Hà Nội gửi Chính phủ, Đoàn giám sát của Quốc hội.

Một trong những hạn chế được chỉ rõ là công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ cải cách hành chính của một số cấp ủy đảng chưa quyết liệt, thiếu những biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Cá biệt có nơi, có lúc còn coi đây là nhiệm vụ của chính quyền.

Trong công tác quản lý, điều hành ở một số lĩnh vực còn yếu kém, để xảy ra sai phạm, gây bức xúc dư luận.

Hà Nội cũng đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đồng đều, còn yếu, nhất là năng lực phát hiện những vấn đề vướng mắc, tham mưu và đề xuất biện pháp giải quyết. Một số cán bộ, công chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân chưa làm hết trách nhiệm.

Đánh giá nguyên nhân chủ quan những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND thành phố Hà Nội cho rằng có nguyên nhân từ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng còn hạn chế, thiếu quyết liệt, chưa thực sự coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá.

Đặc biệt, còn nguyên nhân người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo cải cách hành chính, còn mang tính hình thức, thậm chí có nơi còn khoán trắng cho cấp phó hoặc cơ quan chuyên môn.

Thậm chí, nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức về những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác cải cách hành chính chưa đầy đủ, còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhất là những việc khó, nổi cộm, bức xúc.

Về thực hiện nghị quyết 39 của Bộ Chính trị trong tinh giản biên chế, UBND TP Hà Nội cho biết năm 2011 có 236 phòng chuyên môn, văn phòng, thanh tra, sau sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đến tháng 12-2016 còn 171 phòng, giảm 65 phòng so với năm 2011.

Tương tự, với số đơn vị sự nghiệp công lập năm 2011 có 399 đơn vị, đến tháng 12-2016 còn 305 đơn vị, giảm 94 đơn vị.

Tuy nhiên, báo cáo của UBND TP Hà Nội khẳng định theo phương án sắp xếp của UBND TP, số đơn vị sự nghiệp sẽ tiếp tục giảm còn 280 đơn vị.

Cũng theo UBND TP Hà Nội, để cải cách hành chính thực sự hiệu quả, Hà Nội sẽ tiếp tục sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả, trong sạch.

Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, chỉ tiêu hóa tiêu chí đánh giá theo ngành, lĩnh vực, gắn với thi đua, khen thưởng, kỷ luật và bổ nhiệm.

Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, giám sát quá trình thực thi công vụ của công chức, viên chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên